home > Producten > Magneten > Gebruiksaanwijzing voor (neodymium) magneten

Gebruiksaanwijzing omgaan met (neodymium) magneten

 

  • Aansprakelijkheid
  • Broosheid / splintergevaar
  • Gevaar voor kinderen
  • Gevaar voor kneuzingen
  • Magnetisme – Gevaar voor apparaten
  • Bewerking van magneten
  • Slijtage of afsplinteren van de oppervlaktelaag
  • Nikkelallergie

 

Aansprakelijkheid

De Metaalwinkel stelt zich niet aansprakelijk voor schade, die uit het ondeskundig gebruik van de magneten voortkomt. Met de aankoop van de magneten bevestigt u dat u deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen. Wilt u neodymium cadeau geven? Graag deze informatie bijsluiten. Leg uw kinderen altijd de potentiële gevaren van de magneten uit.

 

Broosheid / splintergevaar

(Neodymium) magneten kunnen breken. De meest voorkomende oorzaak voor een breuk van magneten is dat ze ongecontroleerd met elkaar in botsing komen. Vooral wanneer een magneetschijf in botsing komt met een sterke bolvormige magneet, bestaat er een grote kans dat de magneetschijf dit niet overleeft. Het is ook mogelijk dat bij een dergelijke botsing splinters in het rond vliegen. Bij het hanteren van grotere magneten is het hierdoor verplicht om handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Voorzichtig zijn met de magneten is uiterst belangrijk, probeer botsingen tussen magneten zoveel mogelijk te vermijden. 

 

Gevaar voor kinderen

Het gevaar bestaat dat kinderen kleine magneten in het stopcontact steken. Houd uw kinderen daarom altijd in de gaten als ze bij magneten in de buurt zijn. Om het gevaar voor kneuzingen te vermijden, houdt u de grote magneten buiten het bereik van kinderen, zoals u dit ook doet met scherpe messen en andere gevaarlijke voorwerpen. Vanwege het inslikgevaar zijn (neodymium) magneten bovendien absoluut ongeschikt als speelgoed voor kinderen jonger dan 9 jaar. Wanneer meerdere kleine magneten ingeslikt worden, kunnen deze in de darmen blijven steken en levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

 

Gevaar voor kneuzingen

Grotere magneten kunnen zodra ze dicht genoeg bij elkaar gebracht worden, een zeer grote kracht uitoefenen. Een vinger is snel tussen twee magneten ingeklemd met een bloeduitstorting als gevolg. Draag bij het hanteren van grote magneten handschoenen en ga er voorzichtig mee om. Oefent u eerst met kleinere magneten. Test de magneten nooit uit op een van uw of andermans lichaamsdelen, zoals oorlelletjes, neusvleugels e.d. Wees gewaarschuwd!

 

Magnetisme – Gevaar voor apparaten

Neodymium magneten zijn veel sterker dan ‘gewone’ magneten. Houd daarom een veilige afstand tussen de magneten en alle apparaten en voorwerpen die door magnetisme beschadigd kunnen worden. Daartoe behoren o.a. televisies, computerschermen, creditcards, bankpassen, computers en andere informatiedragers, videotapes, mechanische uurwerken, gehoorapparaten en luidsprekers. Ook pacemakers kunnen door grote magneten verstoord worden. Wees in geval van twijfel uiterst voorzichtig.

 

Bewerking van magneten

Neodymium magneten kunnen met lijm bevestigd worden, of nog beter, verzonken en vastgelijmd worden. Probeer in geen geval de magneten doormidden te zagen of in de magneten te boren. Ten eerste breken de magneten op die manier en ten tweede is het boorsel dat hierdoor ontstaat zeer licht ontvlambaar. De magneten kunnen alleen met speciale diamantwerktuigen en met een goede waterkoeling bewerkt worden. Houd de magneten bij open vuur en hitte vandaan. Bij temperaturen van 80°C neemt de magnetische kracht van neodymium-magneten snel af.

 

Slijtage of afsplinteren van de oppervlaktelaag

De Neodymium magneten zijn gewoonlijk van een dunne laag nikkel, goud of zilver voorzien. Deze laag kan bij normaal gebruik na verloop van tijd afslijten. Vooral het herhaaldelijk tegen elkaar botsen van bolvormige magneten resulteert in een zeer hoge druk aan de contactpunten met het gevolg dat de oppervlaktelaag na verloop van tijd verdwijnt of zelfs afschilfert. Grote bolvormige magneten moeten daarom door een stuk karton of zacht papier van elkaar gescheiden bewaard worden en mogen hierbij niet langdurig direct op een metalen oppervlak liggen.

 

Nikkelallergie

De meeste Neodymium magneten zijn met een laagje nikkel bedekt. Nikkel is een metaal waarop sommige mensen allergisch reageren. Een nikkelallergie kan zich ontwikkelen door een langdurig contact met voorwerpen die nikkel afgeven. In de meeste gevallen ontstaan deze allergische reacties door het dragen van sieraden die nikkel bevatten, zoals oorringen, piercings, ringen, halskettingen. Vermijd voorzichtigheidshalve langdurige contact met magneten die voorzien van een nikkel-laag (bijvoorbeeld sieraden) en vermijd er elk contact mee indien u reeds een nikkelallergie heeft.

  

Uitwerking op het lichaam

Of permanente magneten een invloed hebben op het menselijke organisme, is omstreden. Therapeuten, die magneten als geneesmethode gebruiken, zullen dit natuurlijk beamen. Tot dusver hebben wetenschappelijke onderzoeken echter steeds aangetoond dat de kracht van permanente magneten te zwak is om enig meetbaar effect op mensen te kunnen veroorzaken. Definitief bewijs is hier echter nog niet voor geleverd en het is goed mogelijk dat deze problematiek in de toekomst met nieuwe meetmethoden anders beoordeeld zal worden. Of de uitwerking op mensen dan uiteindelijk gezondheidsbevorderend of eerder schadelijk zou zijn, is echter nog een andere vraag. Vermijd een langdurige beïnvloeding door magneetstraling, als u geen risico wilt nemen. Vermijd voortdurend contact en berg grote magneten op een afstand van minstens een meter van uw lichaam op.

Onze producten

Onze producten:

nieuw!

METAALWINKEL logo

METALEN, BEWERKING EN ENGINEERING​

Metaalwinkel WhatsApp